fbpx

5 vinkkiä tehokkaan some-strategian luomiseen

23.03.2018

Sosiaalinen media on ehdottomasti tämän päivän tärkein markkinointikanava. Sen tehokas hyödyntäminen on kuitenkin suurelle osalle yrityksiä haastavaa. Kokosin vinkkejä some-strategiaan, jonka avulla lisäät yrityksesi näkyvyyttä ja kasvatat myyntiä!

Oikein käytettynä sosiaalinen media on yritykselle yksi vaikuttavimmista viestinnän- ja markkinoinnin keinoista. Pelkkä läsnäolo satunnaisine päivityksineen ei kuitenkaan riitä ja väärin käytettynä sosiaalinen media voi helposti johtaa jopa pr-katastrofiin. Ei siis ihme, että monet yrittäjät ovat hukassa jatkuvassa muutoksessa olevan some-maailman kanssa.

Onneksi asia ei kuitenkaan ole niin hankala kuin miltä se ensisilmäyksellä näyttää. Merkittävin tekijä tehokkaassa some-viestinnässä on onnistunut some-strategia. Some-strategian tehtävä on auttaa hahmottamaan mitä eri kanavissa tehdään ja miksi.

 

NÄIN LUOT YRITYKSELLE TOIMIVAN SOME-STRATEGIAN

 

1. Määrittele tavoitteet

Kuten kaikessa liiketoiminnan sekä siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa, myös some-strategian laadinnassa ensimmäinen askel on määritellä tavoitteet. Pohdi, mitä hyötyä organisaatiollesi some-viestintä ja -markkinointi voisi parhaimmillaan tuoda. Haluatko parantaa brändin tunnettuvuutta vai kenties luoda henkilökohtaisempaa suhdetta asiakkaisiisi? Vai haluatko kenties kasvattaa verkkosivustosi liikennettä ja näin ollen lisätä myyntiä? Voit listata useampia tavoitteita, mutta rajaa niistä yhdestä kolmeen tärkeintä. Pyri löytämään niin konkreettisia tavoitteita, että pystyt määrittelemään mittarit, joiden avulla osoittaa tavoitteisiin pääsyn.

2. Tunnista kohdeyleisösi

Kohdeyleisön määritteleminen on yksi tärkeimmistä vaiheista onnistuneen some-strategian luonnissa, joten tähän kannattaa käyttää hetki aikaa. Ketä teidän tulee tavoittaa, jotta pääsette tavoitteisiinne? Millainen on ideaaliasiakkaasi ja minkälaisella sisällöllä tämä asiakas tavoitetaan? Yksi hyvä tapa kohderyhmien määrittelyyn on määritellä profiili jokaiselle eri kohderyhmälle. Kuka on ryhmän tyypillinen edustaja? Minkä ikäinen hän on? Onko hän mies vai nainen? Mitkä ovat hänen kiinnostuksen kohteet? Mitä sosiaalisen median kanavia hän käyttää?

3. Valitse kanavat

Nyt, kun kohdeyleisö on määritelty, voidaan valita kanavat, joiden kautta tavoitat yleisösi parhaiten ja vältät tuhlaamasta aikaasi väärissä paikoissa. Valitse ne kanavat jotka ovat relevantteja sinun organisaatiollesi ja keskity niihin. Esimerkiksi Instagramin kautta voit tavoittaa helposti nuoria kuluttajia sekä lisätä brändin tunnettuvuutta, LinkedInin kautta tavoitat helpommin b2b-päättäjiä kun taas liidejä tavoitellessasi Facebook on monesti ykkönen.

4. Luo sisältösuunnitelma

Se millaista sisältöä jaat määrittelee kuinka tavoitat yleisösi. Ilman toimivaa ja tarkoituksen mukaista sisältöä koko sosiaalinen media on hyödytön. Kohdeyleisö sekä valitut kanavat määrittelevät pitkälti sen, minkälaista sisältöä kannattaa jakaa. Kohdeyleisön tulee pystyä tunnistamaan brändi jakamastasi sisällöstä, mutta täysin sama sisältö ei toimi kaikissa kanavissa ja eri kanavia varten kannattaakin tehdä erilliset sisältösuunnitelmat.

Hyvä sisältö tuo aina arvoa yleisöllesi. Sisältösuunnitelman teossa olennaisin kysymys onkin, että mitä hyötyä kohdeyleisösi saa jakamastasi sisällöstä? Suoria myyntijulkaisuja tulisi olla korkeintaan yksi kolmasosa – monessa tapauksessa jopa paljon vähemmän. Loput voi olla mm. inspirointia, ohjeita ja vinkkejä sekä yleisön aktivointia.

5. Ole aktiivinen

Moni yritys unohtaa tämän ehkä jopa tärkeimmän osion onnistunutta some-strategiaa. Nimittäin aktiivisen vuorovaikutuksen. Kuten nimestä voi päätellä sosiaalisen median merkitys piilee sosiaalisuudessa. Osallistumalla eli tykkäämällä, kommentoimalla ja kommentteihin vastaamalla luot suhteen yleisöösi sekä saavutat algoritmien suosion, mikä taas lisää julkaisujesi näkyvyyttä jatkossa.


Jannika Julin  // @cj.janni